• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Územný plán našej obce


Textová a tabuľková interpretácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy  


Správa k návrhu  


Návrh záväznej časti  

Výkresy


Výkres 1 


Výkres 2 


Výkres 3 


Výkres 4 


Výkres 5 


Výkres 6-1 


Výkres 6-2 


Výkres 7 


Výkres 8