• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

O obci

Demografia

 • Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 650
 • Predproduktívny vek (0-18) spolu 318, z toho - muži - 162, ženy - 156
 • Produktívny vek (19-60) spolu 294, z toho muži - 144, ženy - 150
 • Poproduktívny vek spolu 38
 • Celkový prírastok k 31.12.2015: 27

Občianska a technická vybavenosť:

 • Materská škola : 3 triedy
 • Komunitné centrum
 • Predajňa potravinárskeho tovaru
 • Verejný vodovod
 • Rozvodná sieť plynu
 • Komunálny odpad
 • Zneškodňovaný komunálny odpad

Samospráva

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Levoča
Región: Spiš
IČO: 00329029
Počet obyvateľov: 650
Rozloha: 367 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1314
Starosta: Štefan Kamenický
Mobil: 0917 469 612