• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Dokumenty našej obce

Stavebný úrad


Žiadosť o vydanie stavebného povolenia  


Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)  


Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác  


Návrh na vydanie Kolaudačného rozhodnutia  


Ohlásenie drobnej stavby  


Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  


Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením  


Žiadosť o určenie súpisného čísla  


ZVEREJŇOVANIE


Faktúry 3.2020  


Faktúry 2.2020  


Faktúry 1.2020  


Faktúry 12.2019  


Faktúry 11.2019  


Faktúry 10.2019  


Faktúry 9.2019  


Faktúry 8.2019  


Faktúry 7.2019  


Faktúry 6.2019  


Faktúry 5.2019  


Faktúry 4.2019  


Faktúry 3.2019  


Faktúry 2.2019  


Faktúry 1.2019  


Faktúry 12.2018  


Faktúry 11.2018  


Faktúry 10.2018  


Faktúry 9.2018  


Faktúry 8.2018  


Faktúry 7.2018  


Faktúry 6.2018  


Faktúry 5.2018  


Faktúry 4.2018  


Faktúry 3.2018  


Faktúry 2.2018  


Faktúry 1.2018  


Faktúry 11.2017  


Faktúry 10.2017  


Faktúry 9.2017  


Faktúry 8.2017  


Faktúry 7.2017  


Faktúry 6.2017  


Faktúry 5.2017  


Faktúry 4.2017  


Faktúry 1-3.2017  


Faktúry 12.2016  


Faktúry 11.2016  


Faktúry 10.2016  


Faktúry 7-9.2016  


Faktúry 4-6.2016  


Faktúry 1-3.2016  


Faktúry 10-12.2015  


Faktúry 7-9.2015  


Faktúry 4-6.2015  


Faktúry 1-3.2015  


VÝROČNÉ SPRÁVY


Výročná správa obce Doľany rok 2016  


Výročná správa obce Doľany rok 2015  


Výročná správa obce Doľany rok 2014  


ŠTATÚT OBCE


Štatút obce Doľany  


VZN


Harmonogram zberu KOMUNÁLNEHO ODPADU na rok 2016  


Dokumenty Doľany 2016 o odpadoch  


Sadzobník správnych poplatkov