• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Aktuálne informácie


16.12.2021
ROZPOČET obce Doľany na rok 2022 a roky 2023 a 2024.


16.12.2021
VZN obce Doľany č. 2/2021 o vylepovaní volebných plagátov.


16.12.2021
VZN obce Doľany č.1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


30.11.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vylepovaní volebných plagátov.


30.11.2021
Návrh VZN o miestnych daniach na rok 2022


30.11.2021
Návrh rozpočtu obce Doľany na rok 2022 a roky 2023 a 2024


20.10.2021
Novostavba materskej školy v obci Doľany – príloha č. 2


7.7.2021
MIMORIADNÉ NÚDZOVÉ OPATRENIA - Šírenie AMO


7.7.2021
Oznámenie o začatí vyvlastňovacích konaní - informácia


10.6.2021
Záverečný účet obce DOĽANY za rok 2020 - schválený.


10.6.2021
Záverečný účet Obce DOĽANY za rok 2020 - návrh


10.6.2021
Záverečný účet Obce DOĽANY za rok 2020


15.4.2021
Kalendár zberu odpadu v obci Doľany r. 2021


13.4.2021
Ukončenie projektu "Opatrovateľská služba v obci Doľany"


1.2.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany


10.1.2021
Novostavba Materskej školy v obci Doľany


5.1.2021
Ukončenie projektu "Miestna občianska poriadková služba v obci Doľany"- informácia


5.1.2021
Otázky a odpovede k SODB:
link na najčastejšie otázky k SODB 202117.12.2020
Rozpočet obce Doľany na rok 2021


9.12.2020
Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu plastov, a čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom.


7.12.2020
Oznámenie o začatí vyvlastňovania


2.12.2020
NÁVRH VZN O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU NA ROK 2021


2.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021


30.10.2020
Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole Doľany v šk. roku 2019/2020


13.11.2020
Čo patrí a čo nepatrí do triedeného zberu skla: video


12.10.2020
AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH - UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV OŠÍPANÝCH
UPOZORNENIE - africký mor ošípaných
Usmernenie - registrácia chovu ošípaných
Registrácia chovu 1 ks OŠ
Infoletáky - africký mor ošípaných
Postup registrácie chovu ošípaných
Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti - chov ošípaných


3.10.2020
Koronavírus:
OZNAM – OBMEDZENIE OSOBNÉHO KONTAKTU
Ako preventívne opatrenia v súvislosti so zhoršením situácie ohľadom šírením koronavírusu a na základe vydaných opatrení Úradu verejného zdravotníctva, platných od 01.10.2020, žiadame občanov o obmedzenie osobných návštev obecného úradu. Pokiaľ je to možné, využívajte telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.
Stránkové hodiny úradu: PO : 7,30 -10,00
UT: nestránkový deň
ST: 7,30 -10,00 14,00 -15,00
ŠT: nestránkový deň
PI: 7,30 - 10,00


2.10.2020
Záverečný účet Obce DOĽANY za rok 2019


1.10.2020
Opatrenie ÚVZ - vstup na územie SR!!!


1.10.2020
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 1.10.2020


28.9.2020
SODB - tlačová správa


21.9.2020
Oralná vakcinácia líšok


21.9.2020
ZELENÉ KILOMETRE - Šetri životné prostredie a vyhraj!


10.8.2020
Sčítanie domov a bytov 2020


30.6.2020
ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky


22.6.2020
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania PLAGÁT


12.6.2020
Upozornenie pre vlastníkov psov


11.6.2020


5.6.2020
Návrh VZN


17.3.2020
Číslo účtu obce Doľany pre bezhotovostné platby: SK56 5600 0000 0086 6217 6001


4.3.2020
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR


18.2.2020
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov


18.2.2020
V r. 2020 sa Setkání Dolany v Dolanech nebude konať.


29.1.2020
Opatrovateľská služba v obci Doľany


13.1.2020
Kalendár zberu odpade pre rok 2020


13.12.2019   Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočet 2020 - Kapitálové príjmy
Rozpočet 2020 - Kapitálové výdavky
Rozpočet 2020 - Finančné operácie
Rozpočet 2020 - Bežné výdavky
Rozpočet 2020 - Bežné príjmy
Rozpočet 2020 - Rekapitulácia


13.12.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2020


26.11.2019   VZN obce Doľany:
VZN obce Doľany o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
VZN obce Doľany č. 2 /2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
Príloha k VZN č. 2/2019 Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Príloha k VZN č. 2/2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
VZN obce Doľany č. 3 2019 o miestnych daniach a o poplatku 2020.pdf


12.9.2019
Návrh VZN č. 2 2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach


12.9.2019
Oznámenie o ZoD ÚPO


19.6.2019
Záverečný účet obce za rok 2018


25.3.2019
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat


21.3.2019
Oznámenie o vakcinácii líšok v okrese Levoča


28.2.2019
Úroveň triedenia komunálneho odpadu


3.1.2019
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu


20.12.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2019


15.11.2018
Rozpočet obce Doľany 2019
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Finančné operácie
Rekapitulácia


15.11.2018
Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry - prístupovej cesty v osade Roškovce - II.etapa


12.7.2018
Stretnutia Doľany v Dolanech 201812.7.2018
Videá zo stretnutia Doľany v Dolanech 2018


10.7.2018
Komunálne voľby 2018


25.5.2018
Záverečný účet obce za rok 2017


25.1.2018
Oznam o realizácii projektu


18.12.2017
VZN obce Doľany č.2/2017 o miestnych daniach a poplatku - rok 2018


10.10.2017
Projekt - Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry prístupovej cesty v osade Roškovce, obec Doľany


21.09.2017
VZN č. 1/2017


11.5.2017
Záverečný účet obce za rok 2016.


8.4.2017
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


23.3.2017
Online kniha - Spiš z neba. 


26.11.2016
Obec Doľany získala v roku 2016 certifikát Dôveryhodná firma. 

Máte na nás otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať