• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Aktuálne informácie


11.12.2018
Výročná správa obce 2017


15.11.2018
Rozpočet obce Doľany 2019
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Finančné operácie
Rekapitulácia


15.11.2018
Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry - prístupovej cesty v osade Roškovce - II.etapa


12.11.2018
Výsledky komunálnych volieb 2018


8.10.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - predmet zakázky: Kanalizácia Doľany-Kanalizácia splašková pre IBV - Výkaz výmer


8.10.2018
Výzva na predloženie cenovej ponuky - predmet zakázky: Kanalizácia Doľany-Kanlaizácia splašková pre IBV


8.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva


8.10.2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce


21.9.2018
Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020 – záverečné stanovisko.


5.9.2018
Komunálne voľby 2018 – Vymenovanie zapisovateľa MVK


5.9.2018
Komunálne voľby 2018 – Odvolanie zapisovateľa MVK


21.8.2018
Komunálne voľby 2018 – zapisovateľ Miestnej volebnej komisie


13.8.2018
Komunálne voľby 2018 - určenie volebných obvodov a počtu poslancov


12.7.2018
Stretnutia Doľany v Dolanech 201812.7.2018
Videá zo stretnutia Doľany v Dolanech 2018


10.7.2018
Komunálne voľby 2018


9.7.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na II. polrok 2018


25.5.2018
Záverečný účet obce za rok 2017


25.1.2018
Kalendár zberu odpadu 2018


25.1.2018
Oznam o realizácii projektu


8.1.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2018


18.12.2017
VZN obce Doľany č.2/2017 o miestnych daniach a poplatku - rok 2018


5.12.2017
Výročná správa obce Doľany rok 2016


10.10.2017
Projekt - Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry prístupovej cesty v osade Roškovce, obec Doľany


21.09.2017
VZN č. 1/2017


11.5.2017
Záverečný účet obce za rok 2016.


8.4.2017
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


23.3.2017
Online kniha - Spiš z neba. 


26.11.2016
Obec Doľany získala v roku 2016 certifikát Dôveryhodná firma. 

Máte na nás otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať