• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Aktuálne informácie


26.3.2019
Voľby do EP - oznámenie elektronickej adresy


25.3.2019
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat


21.3.2019
Voľby do Európskeho parlamentu


21.3.2019
Oznámenie o vakcinácii líšok v okrese Levoča


28.2.2019
Úroveň triedenia komunálneho odpadu


18.2.2019
Voľby do EP v r. 2019


6.2.2019
Voľby do EP 2019: Informácie pre voličov


28.1.2019
Voľby prezidenta 2019 - oznámenie elektronickej adresy


28.1.2019
Voľby prezidenta 2019 - oznámenie elektronickej adresy


14.1.2019
Voľby prezidenta 2019


20.12.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2019


11.12.2018
Výročná správa obce 2017


15.11.2018
Rozpočet obce Doľany 2019
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Finančné operácie
Rekapitulácia


15.11.2018
Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry - prístupovej cesty v osade Roškovce - II.etapa


12.7.2018
Stretnutia Doľany v Dolanech 201812.7.2018
Videá zo stretnutia Doľany v Dolanech 2018


10.7.2018
Komunálne voľby 2018


25.5.2018
Záverečný účet obce za rok 2017


25.1.2018
Oznam o realizácii projektu


18.12.2017
VZN obce Doľany č.2/2017 o miestnych daniach a poplatku - rok 2018


5.12.2017
Výročná správa obce Doľany rok 2016


10.10.2017
Projekt - Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry prístupovej cesty v osade Roškovce, obec Doľany


21.09.2017
VZN č. 1/2017


11.5.2017
Záverečný účet obce za rok 2016.


8.4.2017
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


23.3.2017
Online kniha - Spiš z neba. 


26.11.2016
Obec Doľany získala v roku 2016 certifikát Dôveryhodná firma. 

Máte na nás otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať