• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Aktuálne informácie


25.5.2018
Záverečný účet obce za rok 2017.pdf


25.1.2018
Kalendár zberu odpadu 2018


25.1.2018
Oznam o realizácii projektu


8.1.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2018


18.12.2017
VZN obce Doľany č.2/2017 o miestnych daniach a poplatku - rok 2018


5.12.2017
Výročná správa obce Doľany rok 2016


4.12.2017
Návrh VZN obce Doľany o miestnych daniach a poplatku


1.12.2017
Návrh rozpočtu na roky 2018-2020


24.11.2017
Výzva na predloženie ponuky - Pracovné oblečenie


24.11.2017
Výzva na predloženie ponuky - Školenie členov MOPS


10.10.2017
Projekt - Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry prístupovej cesty v osade Roškovce, obec Doľany


21.09.2017
VZN č. 1/2017


04.09.2017
Návrh VZN č. 1/2017<


16.8.2017
VOĽBY do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča


30.6.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.


11.5.2017
Záverečný účet obce za rok 2016.


8.4.2017
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


23.3.2017
Online kniha - Spiš z neba. 


12.2.2017
Harmonogram odvozu komunálneho odpadu na rok 2017. 


26.11.2016
Obec Doľany získala v roku 2016 certifikát Dôveryhodná firma. 


27.7.2016
Triedenie odpadu 

Máte na nás otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať